dự án
Hệ Thống ĐHKK
Điều hòa không khí
Điều hòa không khí

- Phân phối
- Lắp đặt
- Tư vấn
- Bảo trì
Các hệ thống ĐHKK giải nhiệt bằng gió và nước của DAIKIN ,  CARRIER, TOSHIBA,  TRANE va LG.

Các sản phẩm khác
Khách hàng
Khách hàng