tin tức
Tin công ty
Hợp tác

Hợp tác
Công ty EMECO® rất vui lòng cùng hợp tác với các nhà lãnh đạo, nhà thiết kế, kỹ sư, nhà thầu xây dựng lớn.
Chúng tôi hướng tới và tập trung mở rộng quan hệ với các đối tác với phương châm cả hai bên cùng có lợi. Trong mỗi việc cụ thể EMECO triển khai và thực hiện các dự án kỹ thuật với mức độ phức tạp khác nhau để phát triển công việc kinh doanh của các đối tác với EMECO.
EMECO cung cấp đầy đủ các dịch vụ trong đó bao gồm phát triển, thiết kế, cung cấp thiết bị, lắp đặt và bảo trì thông gió công nghiệp, điều hòa không khí, tự động hóa, tư vấn giám sát kỹ thuật ...
Đối với các đối tác EMECO cung cấp và trợ giúp trong các công việc sau :
1.Tìm kiếm dự án, tư vấn;
2.Thiết kế kỹ thuật các hệ thống ĐHKK, thông gió và tự động hóa cùng với khả năng tốt hơn để phát triển công việc kinh doanh.
3.Lập dự toán.
4.Lắp đặt và bảo trì thông gió công nghiệp, điều hòa không khí;
5.Bảo trì hệ thống ĐHKK, thông gió.
6.Kiểm tra thiết bị hiện có với các khuyến nghị để bảo trì và thay thế.
7.Cung cấp các trang thiết bị cho khách hàng;
8.Tư vấn giám sát kỹ thuật.
Chương trình liên kết
Chúng tôi cung cấp và trợ giúp công việc kinh doanh với phương châm cả hai bên cùng có lợi tại bất kỳ giai đoạn nào trong công việc kinh doanh của các đối tác sau :
•Các công ty xây dựng.
•Các nhà đầu tư.
•Nhà thầu xây dựng.
•Các công ty thiết kế.
•Kiến trúc sư và nhà thiết kế.
•Chủ sở hữu của các tòa nhà.
•Người thuê nhà.
•Các công ty cùng lĩnh vực kinh doanh.


Công ty EMECO

 

Nguồn tin    EMECO
Các tin khác
Khách hàng
Khách hàng