dự án
Giới thiệu chung

Thành lập từ năm 1988, EMECO là một trong những doanh nghiệp đầu tiên hoạt động ngay từ buổi sơ khai của thị trường điều hòa không khí ở miền Bắc. Với tầm nhìn xa và ý thức chuyên nghiệp hoá, EMECO đã mau chóng lớn mạnh và đến nay, với kinh nghiệm qua hàng trăm công trình, chúng tôi rất tự hào đã trở thành công ty hàng đầu, có khả năng tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công, bảo trì mọi công trình, thuộc mọi lĩnh vực, với mọi quy mô. Tất cả các công trình do Công ty EMECO thực hiện đều hoạt động ổn định liên tục, góp phần quan trọng trong việc phục vụ sản xuất, kinh doanh, nghỉ ngơi, giải trí của khách hàng và cộng đồng. Sau  đây là một số Công trình tiêu tiêu biểu Công ty  EMECO thực hiện:

Khách hàng
Khách hàng