Hiển thị

Tuyển Dụng kỹ sư điện lạnh

Tuyển dụng, phát triển , nhà thầu thi công mới và tiềm năng trong khu vực. Kết hợp với Bộ phận Tiếp thị và Kinh doanh tổ chức các sự kiện giới thiệu...

Xem thêm

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh Về Giàn Giáo, Vật Tư Xây Dựng

Tìm kiếm, xây dựng, gặp gỡ, thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới. Duy trì, chăm sóc những quan hệ kinh doanh hiện có. Nhận đơn đặt hàng, xử lý...

Xem thêm

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh

Xây dựng các kênh thông tin phát triển thị trường, tìm kiếm và tư vấn khách hàng về sản phẩm Công Ty đang phân phối. Phối hợp cùng các bộ phận liên quan...

Xem thêm

Tuyển nhân viên Quí I 2018

Nhằm đáp ứng cho sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Construction, chúng tôi sẽ tuyển dụng rất nhiều các vị trí có kinh nghiệm. Chúng tôi luôn hân hoan...

Xem thêm