Hiển thị

Tuyển Dụng kỹ sư điện lạnh

Tuyển dụng, phát triển , nhà thầu thi công mới và tiềm năng trong khu vực. Kết hợp với Bộ phận Tiếp thị và Kinh doanh tổ chức các sự kiện giới thiệu...

Xem thêm

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh Về Giàn Giáo, Vật Tư Xây Dựng

Tìm kiếm, xây dựng, gặp gỡ, thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới. Duy trì, chăm sóc những quan hệ kinh doanh hiện có. Nhận đơn đặt hàng, xử lý...

Xem thêm

Tuyển Dụng Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Tổ chức thực hiện công tác quản lý điều hành chung của Ban chỉ huy công trường bao gồm việc (xây dựng, đề xuất, triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát,...

Xem thêm

Tuyển dụng nhân viên Quí II 2018

Để đáp ứng cho sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Construction, chúng tôi đang tuyển dụng hơn 10 vị trí có kinh nghiệm như trưởng phòng kinh doanh, trưởng...

Xem thêm