Giới thiệu chung

Công ty Cổ Phần EMECO tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc bộ Khoa học và Công nghệ, thành lập năm 1988. Từ ngày 4 tháng 6 năm 2008, Công ty chuyển sang mô hình mới – Công ty Cổ Phần.

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Điện tử Cơ khí và Môi trường EMECO tiền thân là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc bộ Khoa học và Công nghệ, thành lập năm 1998. Từ ngày 4 tháng 6 năm 2008 , Công ty chuyển sang mô hình mới - Công ty Cổ phần. 

Với trên 30 năm hoạt động và phát triển, EMECO ngày nay trở thành Công ty chuyên ngành uy tín trong lĩnh vực điều hòa không khí và thông gió, điện, điện tử , viễn thông, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy.

 


catalog EMECO